Getter

Våren 2019 köpte vi våra första avelsdjur och vi räknar med att betäcka dess till hösten och får våra första killingar under våren 2020. Det innebär också att vi då kommer att få vår första getmjölk på gården. Våra getter är av rasen Svensk lantrasget och vi är anslutna till genbanken för bevarande, AvelMiniGet och medlemmar av Svenska Getavelsförbundet. Svensk lantrasget är en specialiserad mjölkras, de väger ungefär 50 kg och mjölkar mellan 1,5-6 lit var/dag.

CAE – fri getbesättning

CAE - FRI Getbesättning

Våra getter är även anslutna till CAE Programet via Gård och Djurhälsa för att motverka spridning av Caprin Artrit Encefalit förkortat CAE. Vår besättning är CAE fri med status C3 (C3 är den hösta statusen). En frisk och välmående besättning är förutsättning för kvalitativa slut produkter.