Vita Geten – Gårdsmejeri

Get som betar i det fri, Vita Geten gårdsmejeri

Vita Geten är en getgård under uppbyggnad på Linderödsåsen i Skåne. Vi kommer i framtiden att erbjuda mathantverk gjord med kärlek i vårt gårdsmejeri.

Gårdens marker är omväxlande betesvallar, odlingsplättar och ädelskogspartier som korsas av naturligt porlande bäckar. Här kan djuren beta fritt ur naturens egna skafferi vilket ger en unik smak till gårdens mathantverk.

Getter som betar i det fri, Vita Geten gårdsmejeri.
Getter som betar i det fri, Vita Geten gårdsmejeri.

Utvecklingen av Vita Geten kommer så klart att vara ett pågående projekt och du är varmt välkommen att följa vår historia på Instagram, på YouTube eller i bloggen.

Våra getter – Svensk lantrasget

Svensk lantrasget - äter grovfoder - Vita Geten gårdsmejeri.

Våren 2019 köpte vi våra första avelsdjur och vi räknar med att betäcka dess till hösten och får våra första killingar under våren 2020. Det innebär också att vi då kommer att få vår första getmjölk på gården. Våra getter är av rasen Svensk lantrasget och vi är anslutna till genbanken för bevarande, AvelMiniGet och medlemmar av Svenska Getavelsförbundet. Svensk lantrasget är en specialiserad mjölkras, de väger ungefär 50 kg och mjölkar mellan 1,5-6 lit var/dag.

CAE – fri getbesättning

CAE - FRI Getbesättning, Vita Geten gårdsmejeri.

Vår getbesättning är anslutna till CAE Programet via Gård och Djurhälsa för att motverka spridning av Caprin Artrit Encefalit förkortat CAE. Vår besättning är CAE fri med status C3 (C3 är den hösta statusen). En frisk och välmående besättning är förutsättning för kvalitativa slut produkter.