Djur, Vita Geten

Killingarna är tingade

Vi har nu beslutat oss för Svensk lantrasget för det framtida bruket på gården. Detta dels för att vi vill främja bevarandet av rasen (som i dagsläget bara består av 1500 individer) och dels för att Svensk lantrasget är en högavkastande mjölkget, vilket är av intresse för vårt framtida mathantverk.

Gårdens marker, naturlig getmiljö

Våra getter kommer att får gå på lösdrift året om. Detta får de göra på natursköna betesvallar i ädelskogspartier som korsa av porlande bäckar. Här kan det beta fritt ur naturens skafferi vilket getter älskar som mest, getter betar likt en hjort, lite där och lite här. Möjligheten att få beta på detta vis kommer även att ge deras mjölk en lokal karaktär vilket kommer att sätta en unika prägel på gårdens mathanverket.

Bevarande av lantraser

Det närmaste året kommer vi att bedriva avel på våra första getter. Killingar är registrerade i genbank och har C3 status, allt enligt riktlinjer från jordbruksverks kriterier för bevarande av svenska lantraser och bedrivande av avel.